जयचंद वाघाची अशी केली सुटका

भंडारा येथे अखेर अडीच तासाच्या अथक प्रयत्नानंतर जयचंद वाघाची सुखरुप सुटका करण्यात आली. उमरेड पवनी अभयारण्याची शान असलेला जयचंद हा वाघ गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्यात पडला होता.

Jan 10, 2018, 18:50 PM IST

भंडारा येथे अखेर अडीच तासाच्या अथक प्रयत्नानंतर जयचंद वाघाची सुखरुप सुटका करण्यात आली. उमरेड पवनी अभयारण्याची शान असलेला जयचंद हा वाघ गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्यात पडला होता.

1/7

2/7

भंडारा येथे अखेर अडीच तासाच्या अथक प्रयत्नानंतर जयचंद वाघाची सुखरुप सुटका करण्यात आली. उमरेड पवनी अभयारण्याची शान असलेला जयचंद हा वाघ गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्यात पडला होता.

3/7

भंडारा येथे अखेर अडीच तासाच्या अथक प्रयत्नानंतर जयचंद वाघाची सुखरुप सुटका करण्यात आली. उमरेड पवनी अभयारण्याची शान असलेला जयचंद हा वाघ गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्यात पडला होता.

4/7

भंडारा येथे अखेर अडीच तासाच्या अथक प्रयत्नानंतर जयचंद वाघाची सुखरुप सुटका करण्यात आली. उमरेड पवनी अभयारण्याची शान असलेला जयचंद हा वाघ गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्यात पडला होता.

5/7

भंडारा येथे अखेर अडीच तासाच्या अथक प्रयत्नानंतर जयचंद वाघाची सुखरुप सुटका करण्यात आली. उमरेड पवनी अभयारण्याची शान असलेला जयचंद हा वाघ गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्यात पडला होता.

6/7

भंडारा येथे अखेर अडीच तासाच्या अथक प्रयत्नानंतर जयचंद वाघाची सुखरुप सुटका करण्यात आली. उमरेड पवनी अभयारण्याची शान असलेला जयचंद हा वाघ गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्यात पडला होता.

7/7

भंडारा येथे अखेर अडीच तासाच्या अथक प्रयत्नानंतर जयचंद वाघाची सुखरुप सुटका करण्यात आली. उमरेड पवनी अभयारण्याची शान असलेला जयचंद हा वाघ गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्यात पडला होता.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link

Close