मराठा क्रांती मोर्चा@मुंबई

Aug 9, 2017, 02:38 PM IST
1/16

2/16

विराट मराठा क्रांती मूक मोर्चा

3/16

विराट मराठा क्रांती मूक मोर्चा

4/16

मराठा क्रांती मूक मोर्चात असे  फलक दिसत होते.

5/16

मराठा क्रांती मूक मोर्चा 

6/16

मराठा क्रांती मूक मोर्चा 

7/16

मराठा क्रांती मूक मोर्चा 

8/16

मराठा क्रांती मूक मोर्चा मुंबईत. यावेळी महिलांची झालेली गर्दी

9/16

मराठा क्रांती मूक मोर्चा मुंबईत  काढण्यात आला. यावेळी झालेली गर्दी

10/16

मराठा क्रांती मूक मोर्चा मुंबईत ( ९ ऑगस्ट २०१७) काढण्यात आला. यावेळी झालेली गर्दी

11/16

मराठा क्रांती मूक मोर्चा  

12/16

मराठा क्रांती मूक मोर्चा, यावेळी झालेली गर्दी

13/16

मराठा क्रांती मूक मोर्चा मुंबईत ( ९ ऑगस्ट २०१७) काढण्यात आला. यावेळी झालेली गर्दी

14/16

मराठा क्रांती मूक मोर्चा  

15/16

मराठा क्रांती मूक मोर्चा मुंबईत ( ९ ऑगस्ट २०१७) काढण्यात आला. यावेळी झालेली गर्दी

16/16

मराठा क्रांती मूक मोर्चा मुंबईत ( ९ ऑगस्ट २०१७) काढण्यात आला. यावेळी झालेली गर्दी