मेष

 

आपल्या सोबतीला आज अतिरिक्त कामाचा भार सहन करावा लागणार आहे.

आज जुन्या मित्रांच्या भेटीगाठी होतील.

तुमच्या कामामध्ये तुम्ही दिलेल्या सुचना आज अंमलात आणल्या जातील.

आजचा शुभ रंग – पांढरा

आजचा शुभांक - ३