मेष

जिद्दीने आणि चिकाटीने केलेलं काम पूर्ण होईल. कामाचं स्वरूप वाढणार आहे. त्यामुळे कामाचा ताणही वाढू शकतो. नोकरीमध्ये  सावध राहा. वरिष्ठांच्या आज्ञेचे पालन करा.