कर्क

दिवस समाधानकारक राहिल. काहींना मानसिक त्रास होऊ शकतो. वाद होणार नाही याची काळजी घ्या आणि तब्येतीचीही काळजी घ्यावी लागेल.