कर्क

आज व्यवसायानिमित्त प्रवासाचा योग संभवतो, घरगुती आघाडीवर आज भागीदारी होण्याची शक्यता आहे. आज आपलं सामाजिक जीवन अत्यंत व्यस्त राहिल.

आजचा शुभ रंग – गडद लाल

आजचा शुभांक - ५