मकर

नवीन प्रकल्प हाती घ्या आणि तुम्ही जबाबदारी किती चांगल्या प्रकारे हाताळू शकता ते दाखवून द्या आणि आर्जव करण्याच्या क्षमतेचा वापर करा

तुम्ही आज आत्मपरिक्षण करण्याच्या मूडमध्ये असाल

सध्या  मिळालेलं यश आणि पुढच्या वाटचालीत काय वाढून ठेवायला याबाबत तुम्ही विश्लेषण करा

 शुभ रंग निळा

शुभ अंक ९