सिंह

आपण आर्थिक गणित जमविले पाहिजे. काही ठिकाणी आपल्याला विरोध होण्याची शक्यता आहे. याबाबत काळजी घ्या.

शुभरंग – ग्रे

शुभांक - ५