तूळ

मानसिक प्रसन्नता लाभेल. व्यवसायात वाढ होईल. प्रगतीकडे वाटचाल चालू राहील. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल.