तूळ

आपल्या कार्यातील अडथळे दूर होण्यासाठी तत्पर रहा. आर्थिक देवाणघेण्यात फसगत होईल, सावध रहा. अनारोग्याचे संकेत मिळतील.