मीन

विचार करून दिर्घकाळ केलेली गुंतवणूक फायदेशीर ठरेल. ती आपल्याला पुढे नेण्यास मदत करील. बेकारी आणि अक्षमता कमी होण्यास मदत होईल. आपल्या घरासाठी ही गुंतवणूक लाभदायक असेल. आपण आरामदायी जीवन जगू शकाल. 

आजचा शुभरंग – सोनेरी

आजचा शुभांक – ६