मीन

एखादी चांगली बातमी समजेल. बरेच दिवस अडलेली कामे मार्गी लागतील. सामाजिक कार्यात प्रतिष्ठा लाभेल.