धनु

तुम्ही काहीतरी बदलण्यासाठी प्रयत्न करू नका. किंवा त्यासाठी प्रोत्साहीत करू नका. आपल्या जोडीदाराशी चांगला संवाध साधा. 
शुभरंग – गुलाबी
शुभांक - १