धनु

पैशांच्या बाबतीत बोलणी करतातना आजचा दिवस तुमच्या साठी शुभकारक आहे

तुमची स्वप्नांप्रमाणे तुमचं आयुष्यात काही गोष्टी होऊ शकल्या नाहीत याविषयी तुम्ही थोडेसे नाराज व्हाल

दिवसा स्वप्न पाहताना घाबरू नका पण आजच्या दिवस अखेरीस ही स्वप्न प्रत्यक्षात कशी उतरवता येतील त्याचा विचार करा

शुभ रंग मातकट

शुभ अंक २