वृषभ

 

आपल्या व्यवसायात जवळच्या नातलगाला सहभागी करुन घ्याल. पूर्वनियोजित कामात बदल करावे लागतील.