कन्या

महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी मनाचा उत्साह कमी पडण्याची शक्यता आहे. प्रलोभनातून आर्थिक फसवणूक होण्याची शक्यता राहते. 

शुभरंग –  चॉकलेटी

शुभांक - 5