पाहा कोण आहे बॉलिवूडची क्वीन?

Aug 17, 2014, 08:50 PM IST
<p>परिणिती चोपडा ठरली बॉलिवूडची क्वीन</p>
1/6

परिणिती चोपडा ठरली बॉलिवूडची क्वीन

<p><strong>नर्गिस फाकरीः</strong></p>

<p>आत्मविश्वास: 6 <br />
उच्चारण: 5 <br />
डायलॉग डिलिव्हरी: 4 <br />
भूमिका रुपांतर: 4 <br />
सौंदर्य: 8 <br />
स्क्रीन उपस्थिती: 7</p>
2/6

नर्गिस फाकरीः आत्मविश्वास: 6 
उच्चारण: 5 
डायलॉग डिलिव्हरी: 4 
भूमिका रुपांतर: 4 
सौंदर्य: 8 
स्क्रीन उपस्थिती: 7

<p><strong>श्रद्धा कपूरः</strong></p>

<p>आत्मविश्वास: 6 <br />
उच्चारण: 6 <br />
डायलॉग डिलिव्हरी:5<br />
भूमिका रुपांतर: 6<br />
सौंदर्यः 8<br />
स्क्रीन फेसिंग: 7</p>

<p> </p>
3/6

श्रद्धा कपूरः आत्मविश्वास: 6 
उच्चारण: 6 
डायलॉग डिलिव्हरी:5
भूमिका रुपांतर: 6
सौंदर्यः 8
स्क्रीन फेसिंग: 7  

<p><strong>एलियाना डिक्रुझः</strong></p>

<p>आत्मविश्वास: 8  <br />
उच्चारण: 6 <br />
डायलॉग डिलिव्हरी: 7  <br />
भूमिका रुपांतर: 5 <br />
सौंदर्य:7<br />
स्क्रीन फेसिंग: 6</p>
4/6

एलियाना डिक्रुझः आत्मविश्वास: 8  
उच्चारण: 6 
डायलॉग डिलिव्हरी: 7  
भूमिका रुपांतर: 5 
सौंदर्य:7
स्क्रीन फेसिंग: 6

<p><strong>आलिया भट्टः</strong></p>

<p>आत्मविश्वास: 7  <br />
उच्चारण: 8  <br />
डायलॉग डिलिव्हरी: 7  <br />
भूमिका रुपांतर: 7  <br />
सौंदर्य: 9  <br />
स्क्रीन फेसिंग: 8</p>

<p> </p>
5/6

आलिया भट्टः आत्मविश्वास: 7  
उच्चारण: 8  
डायलॉग डिलिव्हरी: 7  
भूमिका रुपांतर: 7  
सौंदर्य: 9  
स्क्रीन फेसिंग: 8  

<p><strong>परिणिती चोपडा:</strong></p>

<p>आत्मविश्वास: 9  <br />
उच्चारण: 8  <br />
डायलॉग डिलिव्हरी: 8  <br />
भूमिका रुपांतर: 8  <br />
सौंदर्य: 6  <br />
स्क्रीन फेसिंग: 8</p>
6/6

परिणिती चोपडा: आत्मविश्वास: 9  
उच्चारण: 8  
डायलॉग डिलिव्हरी: 8  
भूमिका रुपांतर: 8  
सौंदर्य: 6  
स्क्रीन फेसिंग: 8