आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग चैम्पियनशिप, २०१५-१७, मैच 45

स्कॉटलैंड 203 (49.2) Vsपापुआ न्यू गिनीआ 204/5(48.0)
पापुआ न्यू गिनीआ ने स्कॉटलैंड को 5 विकटों से हराया
बल्लेबाजी रन गेंद चौके छक्के स्ट्राइक रेट
मैथ्यू क्रॉस
कॉट माहुरु डे बोल्ड जॉन रेवा
91 120 11 0 75.83
काइल कॉइट्जर
रन आउट (लेगा सियाका)
22 24 4 0 91.67
कॅलम मॅकलियोड
बोल्ड माहुरु डे
8 13 2 0 61.54
रिची बेरिंगटन
कॉट सेसे बौ बोल्ड अलै नाओ
5 12 0 0 41.67
कोन डी लांगे
बोल्ड माहुरु डे
1 6 0 0 16.67
जॉर्ज मुन्से
एलबीडब्ल्यू बोल्ड असद वाला
22 65 0 0 33.85
माइकल लीस्क
एलबीडब्ल्यू बोल्ड नॉरमन वनुआ
14 18 2 0 77.78
सफयान शरीफ
बोल्ड नॉरमन वनुआ
4 12 0 0 33.33
मार्क वॉट
रन आउट (अलै नाओ)
16 19 0 1 84.21
क्रिस सोले
कॉट वानी मोरी बोल्ड जॉन रेवा
4 7 0 0 57.14
अलेस्डेयर इवान्स
नॉट आउट
0 1 0 0
कुल स्कोर

बल्लेबाजी बाकी:
203/10 (49.2) रन रेट : 4.11
विकेट पतन:
1-46 (काइल कॉइट्जर 7.2 ओवर), 2-60 (कॅलम मॅकलियोड 10.3 ओवर), 3-67 (रिची बेरिंगटन 14 ओवर), 4-80 (कोन डी लांगे 16.3 ओवर), 5-131 (जॉर्ज मुन्से 34.2 ओवर), 6-155 (माइकल लीस्क 39.4 ओवर), 7-167 (सफयान शरीफ 43.1 ओवर), 8-189 (मैथ्यू क्रॉस 47.3 ओवर), 9-200 (मार्क वॉट 48.3 ओवर), 10-203 (क्रिस सोले 49.2 ओवर)
गेंदबाजी ओवर मेडन रन विकेट इकॉनमी
नौसेना पोकना 3 0 26 0 8.67
नॉरमन वनुआ 10 1 36 2 3.6
जॉन रेवा 6.2 0 35 2 5.53
अलै नाओ 7 0 43 1 6.14
माहुरु डे 10 0 19 2 1.9
असद वाला 10 2 31 1 3.1
लेगा सियाका 3 0 13 0 4.33

पापुआ न्यू गिनीआ

बल्लेबाजी रन गेंद चौके छक्के स्ट्राइक रेट
टोनी उरा
एलबीडब्ल्यू बोल्ड अलेस्डेयर इवान्स
25 25 3 0 100
वानी मोरी
कॉट काइल कॉइट्जर बोल्ड क्रिस सोले
18 28 3 0 64.29
लेगा सियाका
स्टंप मैथ्यू क्रॉस बोल्ड मार्क वॉट
15 35 2 0 42.86
असद वाला
कॉट मैथ्यू क्रॉस बोल्ड अलेस्डेयर इवान्स
49 73 3 0 67.12
सेसे बौ
कॉट अलेस्डेयर इवान्स बोल्ड कोन डी लांगे
13 29 1 0 44.83
माहुरु डे
नॉट आउट
63 54 10 0 116.67
डोगोडो बौ
नॉट आउट
14 45 0 0 31.11
कुल स्कोर

बल्लेबाजी बाकी: नॉरमन वनुआ, नौसेना पोकना, अलै नाओ, जॉन रेवा
204/5 (48.0) रन रेट : 4.25
विकेट पतन:
1-44 (वानी मोरी 8.4 ओवर), 2-44 (टोनी उरा 9.1 ओवर), 3-85 (लेगा सियाका 20.3 ओवर), 4-115 (सेसे बौ 30.3 ओवर), 5-130 (असद वाला 33.4 ओवर)
गेंदबाजी ओवर मेडन रन विकेट इकॉनमी
अलेस्डेयर इवान्स 7 0 42 2 6
मार्क वॉट 10 1 28 1 2.8
सफयान शरीफ 9 1 41 0 4.56
क्रिस सोले 8 1 31 1 3.88
कोन डी लांगे 6 0 28 1 4.67
माइकल लीस्क 6 0 28 0 4.67
कॅलम मॅकलियोड 2 0 5 0 2.5
मैच की जानकारी
स्थान अमीनी पार्क, पोर्ट मोरेस्बी
टॉस स्कॉटलैंड
अंपायर Sam Nogajski (AUS),Lakani Oala () and no TV Umpire
मैच रेफरी Steve Bernard (AUS)