जेव्हा `बाँड` भावूक होतो.. तेव्हा `स्कायफॉल` होतो

Last Updated: Monday, November 05, 2012, 11:11

जेम्स बाँडच्या इतर सिनेमांपेक्षा या ‘स्कायफॉल’ चित्रपटाचा विषय फार वेगळ्या धाटणीचा आहे. बाँडची नेहमीची हत्यारं या चित्रपटात दिसलेली नाहीत. उलट काहीवेळा भूतकाळातील गोष्टींचा जास्त प्रभाव पडतो, यातच चित्रपटाचं सार आहे. एरव्ही बाँड आपल्याला एका सुपर स्पायच्या भूमिकेत दिसतो, पण या चित्रपटात तो भावूक भूमिकेत आहे.

बाँड & बिटल्स @ 50

Last Updated: Monday, October 08, 2012, 15:26

जगातील एकमेव व्यक्तिरेखा ज्याची प्रत्येक कथा, सिरीज केवळ हिट नाही तर सुपर हिट आहे...तो केवळ एकाच देशात हिट आहे अस नाही तर जगभर तो सुपर हिट आहे...त्या व्यक्तिरेखचं नाव आहे...जेम्स बॉण्ड...