पहा सोनं-चांदीचे आजचे दर (शहरानुसार)

सोन्यांच्या दरामध्ये आज काही प्रमाणात वाढ झालेली आहे. काल सोन्याचे दर घटले होते. सोन्याच्या दरात घट झाली होती.

पहा सोनं-चांदी आजचे दर: (शहरानुसार)

सोन्यांच्या दरामध्ये आज काही प्रमाणात वाढ झालेली आहे. सोन्याच्या दरात वाढ झाल्याने खरेदीत घट होण्याची शक्यता आहे.

पहा सोनं-चांदीचे आजचे दर (शहरानुसार)

सोन्यांच्या दरामध्ये आज काही प्रमाणात वाढ झालेली आहे. काल देखील सोन्याच्या दरात वाढ झाली होती. सोन्याच्या दरात वाढ झाल्याने खरेदीत घट होण्याची शक्यता आहे.

सोनं-चांदी आजचे दर (शहरानुसार)

सोन्यांच्या दरामध्ये आज काही प्रमाणात वाढ झालेली आहे. काल सोन्याचे दर घटले होते. सोन्याच्या दरात घट झाली होती.

सोने-चांदीचे पहा आजचे दर (शहरानुसार)

सोन्यांच्या दरामध्ये आज काही प्रमाणात घट झालेली आहे. काल सोन्याचे दर वाढले होते. सोन्याच्या दरात घट झाली होती.

पहा काय आहेत आजचे दर : सोनं-चांदी (शहरानुसार)

सोन्यांच्या दरामध्ये आज मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. काल सोन्याचे दर घसरले होते. २६,०००च्या खाली सोन्याचे दर गेले होते.

सोने-चांदीचे पहा आजचे दर (शहरानुसार)

सोन्यांच्या दरामध्ये आज पुन्हा एकदा अगदी थोड्या वाढ झालेली आहे. काल सोन्याच्या दर चांगलेच घसरले होते. २६,०००च्या खाली सोन्याचे दर गेले होते.

सोने-चांदीचे पहा आजचे दर (शहरानुसार)

सोन्यांच्या दरामध्ये आज पुन्हा एकदा घट झालेली आहे. त्यामुळे सोन्याच्या खरेदीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. सोन्याच्या दरात घट झाल्याने खरेदीत मात्र वाढ होणार आहे.

सोने-चांदीचे आजचे दर (शहरानुसार)

अक्षय तृतीया..सोने-चांदीची खरेदी करायला बाहेर पडताय?...मग आजच्या सोने-चांदीच्या दरावर जरा एक नजर टाका...

सोनं-चांदी आजचे दर (शहरानुसार)

सोन्यांच्या दरामध्ये आज पुन्हा एकदा थोड्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. त्यामुळे सोन्याच्या खरेदीत घट होण्याची शक्यता आहे.

पहा काय आहेत आजचे दर : सोनं-चांदी (शहरानुसार)

सोनं-चांदीच्या दरात पुन्हा वाढ झालेली आहे. सोन्याच्या दरात काही दिवस घट झालेली होती. परंतु गेले काही दिवस पुन्हा त्यात वाढ होताना दिसून येते.

पहा सोनं-चांदीचे आजचे दर (शहरानुसार)

सोनं-चांदीच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ झालेली आहे. गेले काही दिवस फार मोठ्या प्रमाणात सोन्याच्या दरात घट होत होती.

सोने-चांदी आजचे दर (शहरानुसार)

पहा काय आहेत आजचे सोन्या-चांदीचे दर जाणून घ्या. सोन्याच्या दरात मागील काही दिवसात होत असणारी घट यामुळे सोन्याच्या खरेदीत वाढ दिसून आली होती.

पहा आजचे दर : सोनं-चांदी

सोनं चांदीचे आजचे दर जाणून घ्या. सोनं आणि चांदीच्या दरात होणाऱ्या घसरणीत आज वाढ दिसून आली. सोनं आणि चांदीच्या दरात आज तेजी दिसून येत आहे.

सोने-चांदीचे दर (पहा आजचे दर)

पहा काय आहे आज सोन्याचा भाव सोन्याच्या भावात आज काही प्रमाणात थोडीफार घसरण झाली आहे. तर देशातील काही भागात मात्र दर थोड्याफार वाढले आहेत.