आराधना

अशा प्रकारे केली जाते गौरीची पूजा

अशा प्रकारे केली जाते गौरीची पूजा

गणपतीच्या बरोबरच गौरी चा सण ही  महाराष्ट्रात मोठया प्रमाणात साजरा होतो. गौरी एका दिवशी येतात, दुस-या दिवशी मिष्टान्नाचे जेवण जेवतात व तिस-या दिवशी आपल्या घरी परत जातात.

Aug 28, 2017, 08:56 PM IST
नवरात्री पहिला दिवस : माता शैलपुत्रीची आराधना देईल आरोग्य

नवरात्री पहिला दिवस : माता शैलपुत्रीची आराधना देईल आरोग्य

नवरात्रीचा उत्साह आजपासून सुरू झाला आहे, पहिल्या दिवशी माता शैलपुत्री म्हणजेच निसर्ग देवतेचं रूप असलेली ही देवी आहे. देवीच्या नऊ रूपांपैकी एक शैलपुत्री आहे, देवीला पार्वती देखील म्हटलं जातं.

Oct 13, 2015, 01:57 PM IST

चला करूया गणेश आराधना.....

गणेश देवतेचे स्वरूप साऱ्यांना माहितीची आहे. आता या देवतेचे आध्यात्मिक स्वरूपही लक्षात घेण्यासारखे आहे. "गणपत्यर्थवशीर्षा'त या आध्यात्मिक स्वरूपाचे वर्णन केले आहे, ते असे.

Jul 10, 2012, 06:50 AM IST