उत्साह कसा टिकवाल

दिवसभराचा उत्साह कसा टिकवाल?

रात्री लवकर झापोवे आणि सकाळी लवकर उठावे. हे आरोग्यासाठी चांगले असते. आपले दीर्घआयुष्य होते. सकाळी लवकर उठण्याची सवय असेल तर ती चांगली. सकाळी लवकर उठल्यामुळे आपण दिवसभर उत्साहीत राहतो. त्यामुळे दिवसभराचा उत्साह टिकून राहतो.

Feb 27, 2013, 11:33 PM IST