चीनची निर्मिती

आकाश - २ `चायना माल`?

जगातला सगळ्यात स्वस्त टॅबलेट म्हणून आकाश-२ चा बराच बोलबाला झाला. पण, याच ‘आकाश – टू’बद्दल सगळ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का देईल, असा एक नवा खुलासा झालाय.

Nov 24, 2012, 09:19 PM IST