झी २४ तास ब्लॉग

'फ्रेंडशीप डे'च्या निमित्ताने...

दीपाली जगताप

काहीतरी लिहावं असं खूप दिवसांपासून वाटत होतं...ब्लॉग लिहण्याइतके आपण काही मोठे झालेलो नाही असा विचार करण्यातच खूप दिवस गेले. पण मग मला फ्रेंडशीप डे चा मुहूर्त मिळाला.

Aug 4, 2012, 03:54 PM IST