ताडदेव येथे इमारतीला भीषण आग

मुंबईतील ताडदेवच्या गणपत सदन या इमारतीला भीषण आग लागली आहे. या भीषण आगीत एकाचा मृत्यू झाला.