ती रात्र

ती रात्र, आणि `त्या दोघी`!

रात्रीचे नऊ वाजले होते... बोरिवलीला जाणारी लोकल बांद्र्यापर्यंत पोहचली दोन मुली ट्रेन मध्ये चढल्या.. माझ्या समोर येऊन बसल्या.

Apr 4, 2013, 07:36 AM IST