नाचे गणपती

गणपती ही सर्व शास्त्रांची देवता आहे. गणपती बुद्धिदाता आहे. कुठल्याही शुभकार्याची सुरूवात गणेश वंदनेने होते. इतकं गणपती देवतेचं महत्व आहे. गणपती हा असा देव आहे, ज्याची मूर्ती कुठल्याही रुपात मांडता येते. गणेशाची पूजा अनेक रूपांमध्ये केली जाते.