पंकज दळवी

माहित्या घेऊन सांगतो !

मराठीच्या कुठल्याही शब्दकोशात नसणारा “माहित्या”हा शब्द आपल्या राज्याचे गृहमंत्री ‘माननीय’ आणि ‘सन्मानीय’ आर. आर. पाटील ऊर्फ आबांच्या शब्दकोशात मात्र नक्की आहे...

Aug 13, 2012, 09:16 PM IST

ढिगभर पाठींबा आणा आणि मला राष्ट्रपती म्हणा"

पंकज दळवी

हे प्रॅक्टीकल निकष आपल्याला शाळेत कोणी सांगितलेच नाहीत... त्यामुळे सध्या या निकषांवर लढवली जाणारी राष्ट्रपदाची निवडणूक खरी की पुस्तकी निकष खरे? फक्त पुस्तकी निकष खरे असते तर समाज कार्य़ात आपलं आयुष्य झोकून देणारा बाबा आमटेंसारखा एखादा लोकांचा कैवारी या पदापर्यंत पोचला असता...

Jun 26, 2012, 10:07 PM IST