पएफ

पगाराला पीएफची कात्री

होय... तुमच्या पगाराला कात्री लागू लागण्याची शक्यता आहे..कारण आता तुमच्या पीएफची रक्कम केवळ बेसिक सॅलेरी ऐवजी विविध भत्यांचाही त्यामध्ये समावेश केला जाणार आहे.

Dec 13, 2012, 11:57 PM IST