भविष्यातील प्रकल्प

मोनोरेलचं `वेट अॅन्ड वॉच...`

‘मोनोरेल’च्या भविष्यातील प्रकल्पांबद्दल एमएमआरडीएने ‘थांबा आणि वाट पहा’ अशी भूमिका घेतली आहे.

Mar 1, 2013, 08:23 AM IST