रत्न कधीही म्हातारी होत नाहीत, मात्र...

रत्नांना कधीही म्हातारपण येत नाही अशी म्हण रत्नक्षेत्रात नेहमी वापरली जाते. तिचा अर्थ, रत्नाला जीर्णावस्था प्राप्त होत नाही असा आहे. रत्ने पैलू पाडल्यानंतर जशी असतात तशीच कायम राहतात. वरील सर्व विधाने खनिज रत्नांना तंतोतंत लागू पडतात.

पाहा, तुमची मस्तकरेषा काय सांगतेय...

चिंताग्रस्त अवस्थेत तुमच्या कपाळावर उमटतात त्या आठ्या... मात्र, ज्या रेषा तुमच्या जन्मापासूनच तुमच्या कपाळावर स्पष्टपणे दिसून येतात त्या असतात तुमच्या मस्तकरेषा... तुमचं भाग्य सांगणाऱ्या!

तुमचं भाग्य उजळण्यासाठी बांबूचे रोप....

फेंग शुईमध्ये दीर्यायुष्यासाठी बांबूची रोपे खूपच शक्तिशाली मानली जातात. बांबू हे प्रतिकूल परिस्थितीतही भरपूर वृद्धीचे प्रतिनिधित्व करतात.

अमावस्येला करा विष्णूची पूजा

श्रीविष्णूची पूजा ही केवळ ज्याच्यावर उपचार करायचे आहेत त्याच्यासाठीच असते. ह्याचा प्रत्यक्ष परिणाम हा पूजा करणार्‍यावरच होतो.

बाई माझी करंगळी भाग्याची!

आपल्या हाताला असलेली पाच बोटांमध्ये सगळ्यात नाजूक करंगळी ही मोठ्या कमालीची आहे. ज्याला इंग्रजीत फिंगर ऑफ मरक्युरी किंवा लिटील फिंगर म्हणतात. या करंगळीच्या खाली बुध पर्वताचे स्थान आहे, असं मानलं जातं.