रंगशारदा म्हाडा लॉटरी

पाहा म्हाडाची लॉटरी कोणाला?

म्हाडाने मुंबई आणि कोकण मंडळाअंतर्गत घरे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. घरांसाठीचे अर्ज भरण्यासाठी जाहिरातीत देण्यात आलेल्या वेबसाईटवर आपल्याला ही सोडत पाहाता येणार आहे.

May 31, 2012, 03:52 PM IST