राज ठाकरे भडकले, मोर्चा काढणारच....

राज ठाकरे म्हणतात उद्याचा मोर्चा काढणार म्हणजे काढणारच, मनसैनिकांच्या गाड्या बाहेरच्या बाहेरच अडवल्या जात आहेत