लैंगिक नैराश्य

पहा का येतं लैंगिक नैराश्य...

स्त्री व पुरुषांना ज्या प्रमाणे जीवन जगण्यासाठी अन्न,पाणी, याची आवश्कता लागते त्या प्रमाणे त्यांना लैंगिक संबंधही आवश्यक आहे.

May 22, 2013, 07:47 AM IST