'वाघ्या' उखडून इतिहास बदलतो का?

Last Updated: Tuesday, August 07, 2012, 23:53

सुरेंद्र गांगण
मी गेले कित्येक वर्षे ऊन, पावसात चबुदऱ्यावर जागच्या जागी बसून आहे. माझा कोणाला उपद्रव नाही. मात्र, असे असले तरी मी काहींच्या डोळ्यात खुपलो. १ ऑगस्ट २०१२ रोजी संभाजी