sashtang namaskar

साष्टांग दंडवत का घालावं?

आपण मंदिरात गेल्यावर प्रथम घंटानाद करतो. त्यानंतर गाभाऱ्यातील देवाचं मनोभावे दर्शन घेऊन देवाला नमस्कार करतो. प्रदक्षिणा घालतो. पण बऱ्यावेळेला लोक देवाला साष्टांग नमस्कार करत नाहीत. देवाला नेहमी साष्टांग दंडवत घालावा.

Nov 7, 2012, 04:40 PM IST