saturn planet

साडेसाती सुरू आहे, तर करा हे उपाय

साडेसाती म्हणजे शनि महाराजांची आपल्यावर वक्रदृष्टी झाली आहे. त्यामुळे आता आपलं कायं होणार? यावरच काही उपाय देखील आहेत.

Jan 15, 2013, 08:18 AM IST