अखेर अधिवेशन लांबले

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी अखेर वाढवण्यात आला आहे. लोकपाल बिलाच्या मंजुरीसाठी हा कालावधी वाढवण्यात आला आहे. २७ ते २९ डिसेंबरपर्यंत अधिवेशन लांबले आहे.