अलौकीक कामगिरी कणाऱ्यांना झी २४ तासचा 'अनन्य सन्मान'

अलौकीक कामगिरी कणाऱ्यांना झी २४ तासचा 'अनन्य सन्मान'

सामान्य माणसांमधल्या असामान्यत्वाचा सन्मान म्हणजे झी 24 तास अनन्य सन्मान. 2014 सालचा अनन्य सन्मान सोहळा परळ येथील आयटीसी ग्रँड सेंट्रल हॉटेलमध्ये संपन्न झाला.

झी 24 तासचा शानदार 'अनन्य सन्मान'

झी 24 तासचा शानदार 'अनन्य सन्मान'

 सामान्य माणसांमधल्या असामान्यत्वाचा सन्मान म्हणजे झी 24 तास अनन्य सन्मान. आपापल्या क्षेत्रात असीम योगदान देणा-या, मात्र प्रसिद्धीच्या झोतापासून दूर असणा-या ख-याखु-या हिरोंचा सन्मान म्हणजे झी 24 तास अनन्य सन्मान. गेल्या सात वर्षांपासून सुरू असलेली ही परंपरा झी 24 तासनं यंदाही कायम ठेवलीय.  2014 सालचा अनन्य सन्मान सोहळा आज परळ येथील आयटीसी ग्रँड सेंट्रल हॉटेलमध्ये संपन्न होणार आहे.