एक होती टीम अण्णा !

आंदोलनाचा पूर ओसरला खरा पण किती जमीन ओली झाली याचं उत्तर टीम अण्णाकडही नाही.. कारण टीम अण्णा आता दुभंगलीय....