... आणि ममतांची झाली फजिती!

Last Updated: Thursday, November 22, 2012, 20:16

हिवाळी अधिवेशन सुरू होताच पहिला दिवस गोंधळामुळेच गाजला. ममतांची अविश्वास प्रस्तावाची तयारी पुरती फसली.