french fries

बटाट्यापेक्षा रताळ्याचे 'फ्राईज' अधिक हेल्थी असतात का ?

बटाट्यापेक्षा रताळ्याचे 'फ्राईज' अधिक हेल्थी असतात का ?

 रताळ हे उपवासाच्या दिवसामध्ये प्रामुख्याने खाल्लं जातं.

Nov 28, 2017, 03:30 PM IST

जंक फुड बनवतं नपुंसक

बर्गर, फ्रेंच फ्राईज यासारख्या जंक फुडच्या नावाने तुमच्या तोंडाला पाणी सुटत असेल तर, आपल्या मनाला आवर घाला. एका नव्या संशोधनानुसार अशा प्रकारचं जंक फूड खाणाऱ्या तरुणांमध्ये नपुंसकत्व येण्याची शक्यता असते.

Nov 17, 2011, 03:02 PM IST