haunted house

या भूत बंगल्यात तुम्ही जाऊच शकत नाही

या भूत बंगल्यात तुम्ही जाऊच शकत नाही

या भूत बंगल्यात जाऊन येणे म्हणजे एक आव्हानच आहे.

Oct 12, 2015, 02:02 PM IST

घरात भुतांचा भास होऊ लागल्यास...

काही घरे अशी आसतात की त्या घरातील राहाणारे लोक कधी सुखी नसतात. त्यांना नेहमी संकटांना सामोरे जावे लागते. तर कधी अमानवी सावल्याही दिसतात. काही वेळेस अशा घटनांमुळे मृत्युलाही सामोरे जावे लागते. अशा घरांना भूत बंगलेही मानलं जातं.

Aug 2, 2012, 04:25 PM IST