बिल्डरसाठी... प्रशासनाची झाली 'गांधारी'!

पुण्याभोवती डोंगर फोड सुरूच आहे. वारंवारपणे ही बाब उजेडात आणूनही प्रशासन मात्र डोळ्यावर पट्टी बांधून गप्प आहे. भूगावमधला डोंगर उद्ध्वस्त करण्याचं कामही असंच सुरू आहे.