mahsul vibhag

बिल्डरसाठी... प्रशासनाची झाली 'गांधारी'!

पुण्याभोवती डोंगर फोड सुरूच आहे. वारंवारपणे ही बाब उजेडात आणूनही प्रशासन मात्र डोळ्यावर पट्टी बांधून गप्प आहे. भूगावमधला डोंगर उद्ध्वस्त करण्याचं कामही असंच सुरू आहे.

Jul 21, 2012, 04:26 PM IST