पाहा - म्हाडाची लॉटरी (गिरणी कामगार)

 

 

www.24taa.com, मुंबई

 

गिरणी कामगारांसाठी म्हाडाची लॉटरी काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आतापर्यंत चार गिरण्यांची लॉटरी काढण्यात आली आहे.