roming charges

'रोमिंग चार्जेस'पासून सुटका...

देशातल्या तमाम मोबाईलधारसाठी एक खुषखबर... आता, तुम्ही देशभरात कुठेही असाल तरी तुम्हाला मोबाईलसाठी रोमिंग चार्जेस द्यायची गरज लागणार नाही.

May 31, 2012, 03:40 PM IST