सेक्स- समज-गैरसमज

सेक्स संदर्भात अनेक ठिकाणी चुकीचे समज आणि माहिती उपलब्ध आहे. सेक्स संदर्भात तुमच्या मनात काही शंका असतील, त्या शंका दूर करण्यात आपण घाबरत असाल तर आता घाबरण्याचे काम नाही.