सोनं-चांदी काय आहेत दर आजचे (शहरानुसार)

सोन्यांच्या दरामध्ये आज काही प्रमाणात वाढ झालेली आहे. सोन्याच्या दरात वाढ झाल्याने खरेदीत घट होण्याची शक्यता आहे.

Thursday 6, 2013, 03:17 PM IST

सोने-चांदीचे पहा आजचे दर (शहरानुसार)

सोन्यांच्या दरामध्ये आज काही प्रमाणात घट झालेली आहे. काल सोन्याचे दर वाढले होते. सोन्याच्या दरात घट झाली होती.

पहा काय आहेत आजचे दर : सोनं-चांदी (शहरानुसार)

सोन्यांच्या दरामध्ये आज मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. काल सोन्याचे दर घसरले होते. २६,०००च्या खाली सोन्याचे दर गेले होते.

सोने-चांदीचे पहा आजचे दर (शहरानुसार)

सोन्यांच्या दरामध्ये आज पुन्हा एकदा अगदी थोड्या वाढ झालेली आहे. काल सोन्याच्या दर चांगलेच घसरले होते. २६,०००च्या खाली सोन्याचे दर गेले होते.

आजचे सोनं-चांदी दर (शहरानुसार)

गुड न्यूज सोनं-चांदी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी आज खूषखबर आहे. गेले काही दिवस सतत सोन्याचे दर पुन्हा वाढत होते.

पहा काय आहेत आजचे दर : सोनं-चांदी (शहरानुसार)

सोनं-चांदीच्या दरात पुन्हा वाढ झालेली आहे. सोन्याच्या दरात काही दिवस घट झालेली होती. परंतु गेले काही दिवस पुन्हा त्यात वाढ होताना दिसून येते.

पहा सोनं-चांदीचे आजचे दर (शहरानुसार)

सोनं-चांदीच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ झालेली आहे. गेले काही दिवस फार मोठ्या प्रमाणात सोन्याच्या दरात घट होत होती.

सोनं-चांदी दर आजचे (शहरानुसार)

सोन्याच्या दरात घट झालेली दिसून येते. सोन्याचे दरात फार थोडी घट झाली होती. आज सोन्याच्या दरात काही प्रमाणात घट झालेली आहे.

काय आहेत आजचे सोनं-चांदीचे दर (शहरानुसार)

सोनं-चांदीचे दर आज थोड्याफार प्रमाणात एकदा कमी झालेले आहेत. सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा थोडी घट होत असताना दिसून येते आहे.

आजचे सोनं-चांदीचे दर (शहरानुसार)

सोनं-चांदीचे दर आज पुन्हा एकदा कमी झालेले आहेत. दोन दिवस थोड्याफार प्रमाणात सोन्याच्या दरात वाढ होत होती. मात्र आज सोन्याच्या दरात काही प्रमाणात घट झालेली आहे.

सोने-चांदी आजचे दर (शहरानुसार)

पहा काय आहेत आजचे सोन्या-चांदीचे दर जाणून घ्या. सोन्याच्या दरात मागील काही दिवसात होत असणारी घट यामुळे सोन्याच्या खरेदीत वाढ दिसून आली होती.

पहा आजचे दर : सोनं-चांदी

सोनं चांदीचे आजचे दर जाणून घ्या. सोनं आणि चांदीच्या दरात होणाऱ्या घसरणीत आज वाढ दिसून आली. सोनं आणि चांदीच्या दरात आज तेजी दिसून येत आहे.

सोने-चांदीचे दर (पहा आजचे दर)

पहा काय आहे आज सोन्याचा भाव सोन्याच्या भावात आज काही प्रमाणात थोडीफार घसरण झाली आहे. तर देशातील काही भागात मात्र दर थोड्याफार वाढले आहेत.

पहा आजचे सोन्या-चांदीचे दर (राज्यानुसार)

पहा काय आहे आज सोन्याचा भाव दिवसेंदिवस घसरत असल्यामुळे सोन्याची खरेदी वाढते आहे. आज सोन्यात थोड्याफार प्रमाणात चढ-उतार दिसून आले.

सोने-चांदीचा दर (राज्यानुसार)

सोन्याचे भाव दिवसेंदिवस घसरत असल्यामुळे सोन्याची खरेदी वाढते आहे. त्यामुळे ग्राहकांची सोनंखरेदीसाठी रांग लांबतच चाललीय.