सुरक्षेचे धिंडवडे

Last Updated: Friday, June 22, 2012, 17:45

मंत्रालयाला लागलेल्या भीषण आगीतनंतर राज्यातल्या इतर सरकारी इमारतींमध्ये आग प्रतिबंधक यंत्रणांची काय अवस्था आहे? याचं एक विशेष फायर ऑडिट झी 24 तासनं केलं.