waghya kutra putala

'वाघ्या' उखडून इतिहास बदलतो का?

सुरेंद्र गांगण

मी गेले कित्येक वर्षे ऊन, पावसात चबुदऱ्यावर जागच्या जागी बसून आहे. माझा कोणाला उपद्रव नाही. मात्र, असे असले तरी मी काहींच्या डोळ्यात खुपलो. १ ऑगस्ट २०१२ रोजी संभाजी

Aug 9, 2012, 01:43 PM IST