List of Bharat Ratna awardees

New Delhi: Following is the list of Bharat Ratna winners.

New Delhi: Following is the list of Bharat Ratna winners:

 • CNR Rao (1934-) - 2014
 • Sachin Tendulkar (1973-) - 2014
 • Pandit Bhimsen Gururaj Joshi (1922-2011) - 2009
 • Ustad Bismillah Khan (1916-2006) - 2001
 • Lata Mangeshkar (1929-) - 2001
 • Pandit Ravi Shankar (1920-2012) - 1999
 • Gopinath Bordoloi (Posthumous) (1890-1950) - 1999
 • Amartya Sen (1933-) - 1999
 • Jayaprakash Narayan (Posthumous) (1902-79) - 1999
 • Chidambaram Subramaniam (1910-2000) - 1998
 • MS Subbulakshmi (1916-2005) - 1998
 • APJ Abdul Kalam (1931-) - 1997
 • Aruna Asaf Ali (Posthumous) (1909-1996) - 1997
 • Gulzarilal Nanda (1898-1998) - 1997
 • Satyajit Ray (1922-1992) - 1992
 • Jehangir Ratanji Dadabhai Tata (1904-1993) - 1992
 • Maulana Abul Kalam Azad (Posthumous) (1888-1958) - 1992
 • Morarji Desai (1896-1995) - 1991
 • Sardar Vallabhbhai Patel (Posthumous) (1875-1950) - 1991
 • Rajiv Gandhi (Posthumous) (1944-1991) - 1991
 • Nelson Mandela (1918-2013) - 1990
 • BR Ambedkar (Posthumous) (1891-1956) - 1990
 • MG Ramachandran (Posthumous) (1917-1987) - 1988
 • Khan Abdul Ghaffar Khan (1890-1988) - 1987
 • Acharya Vinobha Bhave (Posthumous) (1895-1982) - 1983
 • Mother Teresa (1910-1997) - 1980
 • K Kamraj (Posthumous) (1903-1975) - 1976
 • VV Giri (1894-1980) - 1975
 • Indira Gandhi (1917-1984) - 1971
 • Lal Bahadur Shastri (Posthumous) (1904-66)- 1966
 • Pandurang Vaman Kane (1880-1972) -1963
 • Zakir Hussain (1897-1969) - 1963
 • Rajendra Prasad (1884-1963) - 1962
 • Purushottam Das Tandon (1882-1962) - 1961
 • Bidhan Chandra Roy (1882-1962) - 1961
 • Dhondo Keshave Karve (1858-1962) - 1958
 • Govind Ballabh Pant (1887-1961) - 1957
 • Jawaharlal Nehru (1889-1964) - 1955
 • Mokshagundam Visvesvaraya (1861-1962) - 1955
 • Bhagwan Das (1869-1958) - 1955
 • Chandrasekhara Venkataraman (1888-1970) - 1954
 • Sarvepalli Radhakrishnan (1888-1975) - 1954
 • Chakravarti Rajagopalachari (1878-1972) - 1954