Veteran CPI leader US Venkataraman dead

Veteran CPI leader US Venkataraman also served as vice-president of Karnataka Chitrakala Parishath.