USH

US Hindus urge Oscar bosses to honour late sitar maestro Ravi Shankar

Hindu leaders from America are urging Oscar bosses to honour the late Ravi Shankar at the 2013 Academy Awards.