Shankaracharya performs darshan at Vaishnodevi

Jagat Guru Shankaracharya Swami
Adhyokshananda Tirth Ji of Brindaban on Tuesday paid obeisance at
cave shrine of Mata Vaishnodevi and prayed for the return of
peace and normalcy to Jammu and Kashmir.