இந்தியாவின் சாகச விளையாட்டுகளின் சிறந்த இடங்கள்!!

May 12, 2017, 02:49 PM IST
பனிச்சறுக்கு, காஷ்மீர்
1/10

பனிச்சறுக்கு, காஷ்மீர்

மலையேறுதல் (Mountaineering, உத்தரகண்ட்
2/10

மலையேறுதல் (Mountaineering, உத்தரகண்ட்

ரிவர் (நதி) ராஃபிங், இமாச்சல பிரதேசம்
3/10

ரிவர் (நதி) ராஃபிங், இமாச்சல பிரதேசம்

ட்ரெக்கிங், அருணாச்சல பிரதேசம்
4/10

ட்ரெக்கிங், அருணாச்சல பிரதேசம்

ஸ்கூபா டைவிங், அந்தமான்
5/10

ஸ்கூபா டைவிங், அந்தமான்

பிளையிங் ஃபாக்ஸ், கேரளா
6/10

பறக்கும் (Flying) ஃபாக்ஸ், கேரளா

பங்கீ ஜம்பிங், கர்நாடகம்
7/10

பங்கீ ஜம்பிங், கர்நாடகம்

நீர் விளையாட்டு (Water Sports) கோவா
8/10

நீர் விளையாட்டு (Water Sports) கோவா

பாராகிளைடிங், மகாராஷ்டிரா
9/10

பாராகிளைடிங், மகாராஷ்டிரா

ராக் க்ளைம்பிங், மத்தியப் பிரதேசம்
10/10

ராக் க்ளைம்பிங், மத்தியப் பிரதேசம்